Din dag, precis så som du vill ha den

Ro Omsorg Assistans AB är erbjuder personlig assistans, avlösning i hemmet samt ledsagarservice.

Att bli kund hos oss

Att välja eller byta assistansanordnare kan ibland kännas krångligt och omständligt. Det finns mycket att tänka på, lagar att förhålla sig till och kontakter med myndigheter som behöver tas. Så behöver det inte vara. Vi gör det enkelt för dig.

1

Första kontakten

Du kanske tror att du är assistansberättigad? Eller funderar du på att byta assistansanordnare? Har du frågor kring LSS? Du är välkommen att kontakta oss. När du kontaktar oss bokar vi ett möte där vi träffas i lugn och ro, oavsett var du bor eller var du vill träffas. Vi lär känna dig och får höra om dina behov, krav och förväntningar kring utförandet av din assistans. Under mötet kommer du att få möjlighet att lära känna oss och hur vi jobbar.

Mötet är självklart kostnadsfritt och inte bindande. Vill du ha hjälp att ansöka om personlig assistans hjälper vi dig med din ansökan.

2

Vi ger information

I nästa steg sammanställer vi de möjligheter, krav och behov som framkommit vid vårt samtal och presenterar en utförandeplan för dig. Denna plan är justerbar under hela tiden du är kund hos oss och vi anpassar och förändrar den efter dina behov och önskemål.

3

Du bestämmer

Beslutet är ditt. Om du finner RO attraktivt och beslutar dig för att välja oss som din assistansanordnare tar vi hand om det praktiska. Det innebär att vi erbjuder dig möjligheten att RO tar alla kontakter med tidigare anordnare, Försäkringskassan och hjälp med annat administrativt inför uppstarten.

4

Sedan så…

1. Du får en personlig kontaktperson, en enhetschef, som tar hand om allt som rör din assistans. Ett uppstartsmöte bokas in där din enhetschef går igenom en genomförandeplan tillsammans med dig. Där har du möjlighet att forma din assistans som du vill ha den!

2. Assistenter anställs. Vilka assistenter du anställer väljer du själv men vi hjälper dig i hela rekryteringsprocessen. Oavsett om det gäller nyrekrytering eller anställning av assistenter som redan jobbar hos dig. Du utser även en arbetsledare som, vare sig du själv väljer att vara arbetsledare eller utser någon i din personalgrupp, får en ordentlig utbildning av personal på RO Omsorg Assistans AB huvudkontor, innan assistansens uppstart.

5

… arbetet fortsätter kontinuerligt.

På ROs huvudkontor finns vi sedan tillgängliga för alla typer av assistansfrågor. Det kan vara frågor kring ditt beslut, rekrytering eller kvaliteten i assistansen. Din enhetschef kommer efter några veckor efter att du blivit kund, att följa upp för att säkerställa att vi håller en god kvalitet i assistansen och att vi lever upp till dina förväntningar och önskemål.

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med ledsagning eller avlösning i hemmet? Tveka inte att ta kontakt med oss.